Všechny ceny závisí na náročnosti a požadavcích klienta, také vzhledem k rozsahu poskytovaných služeb. Jednotlivé cenové kalkulaci připravujeme tzv. „na míru“ jednotlivým zákazníkům, po dohodě s nimi. Pro orientaci uvádíme základní ceny:


SECURITY :

Kulturní, sportovní, společenské akce 150 - 170 Kč / hodina
Noční kluby a diskotéky 200 - 300 Kč / hodina
Ochrana objektů 140 - 160 Kč / hodina
Hotel security 150 - 200 Kč / hodina
V.I.P. akce 200 - 350 Kč / hodina
V.I.P. ochrana osob 350 - 500 Kč / hodina
Film security 140 - 160 Kč / hodina
Supervisors security 200 Kč / hodina

Ceny jsou kalkulovány na minimální úkon 1 osoba/6 hodin.

 

Zdravotní služby cena na vyžádání
Požárníci cena na vyžádání
Pronájem vysílaček
Pojištení
Zdravotní služba
Požární ochrana