SECURITY

Bezpečnost je alfou a omegou naší práce, stejně jako oblastí, v níž máme největší zkušenosti. Soustředíme se zejména na event security – bezpečnost zajišťujeme na různých společenských a kulturních akcích různého charakteru, rozsahu a požadavků zadavatele.

Dlouholetou praxi máme rovněž ve film security, kdy jsme přítomní na natáčení filmů české i zahraniční produkce. Při přípravě i vlastním průběhu akce zajišťujeme veškeré potřebné služby související s co nejvyšší měrou bezpečí pro účastníky i organizátory.

obrázek Muži z ochranky v oblecích
Pronájem vysílaček
Pojištení
Zdravotní služba
Požární ochrana