SITE PRODUCTION

Účast na akcích, kde zajišťujeme bezpečnostní služby, je samozřejmostí. Přímo na místě plníme roli koordinátorů hladkého průběhu organizace akce a její bezpečnosti pro všechny zúčastněné.

To vše s cílem být co nejméně vidět a nepůsobit tak jako rušivý element, ale zároveň mít přehled o veškerém dění na akci – ať už jde o koncert v klubu, filmové natáčení nebo hudební festival.

S cílem nabídnout komplexní služby dokážeme zajistit pojištění akce, pronájem vysílaček a sladění jejich softwaru, stejně jako zdravotní službu a požární ochranu.

obrázek Muž v triku Security před pódiem
Pronájem vysílaček
Pojištení
Zdravotní služba
Požární ochrana