BSB PROFESSIONAL SERVICE, s.r.o.

Pro­fe­si­o­ná­lo­vé v posky­to­vá­ní kom­plex­ních slu­žeb v oblas­ti bezpečnosti.

scroll_ikona_cervena

let na trhu

jedna ze 3 nejstarších společností na trhu

víc jak 100 spokojených klientů

BEZPEČNOSTNÍ
ZAJIŠTĚNÍ
AKCÍ

FYZICKÁ
OCHRANA
OSOB

BEZPEČNOSTNÍ ZAJIŠTĚNÍ FILMOVÝCH PRODUKCÍ

KOMPLEXNÍ POŘADATELSKÉ ZAJIŠTĚNÍ AKCÍ

10 000

VÍCE JAK DESET TISÍC ÚSPĚŠNĚ ZREALIZOVANÝCH
AKCÍ OD ZALOŽENÍ FIRMY.

DALŠÍ MŮŽE BÝT TA VAŠE!

VÍCE JAK DESET TISÍC ÚSPĚŠNĚ ZREALIZOVANÝCH
AKCÍ OD ZALOŽENÍ FIRMY.

DALŠÍ MŮŽE BÝT TA VAŠE!

VÝBĚR Z NAŠICH NEJVĚTŠÍCH KLIENTŮ

stillking
Live Nation
pragokoncert.2
logo_redbull
votvirak
benatska

aktuální informace z akcí najdete na našich facebookových stránkách

FB